Κεντρικές μονάδες

SP4000
Κέντρο 4 ζωνών επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες επεκτάσιμο εώς και 32 ζώνες.

Λειτουργία StayD mode.
    Επέκταση μέσω Bus 4 καλωδίων.
    4 ζώνες ή 8 με διπλασιασμό, επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες.sp4000plaketa
    1 PGM επάνω στην πλακέτα.
    Υποστηρίζει έως και 16 PGM.
    2 υποσυστήματα (Partition).
    32 κωδικοί χρήστη.
    1.1A switching τροφοδοτικό.
    Υποστηρίζει τις συσκευές PCS200 και PCS300, το IP module, τον τηλεφωνητή VDMP3.
    Επιτόπου αναβάθμιση προγράμματος μέσω του 307USB και του λογισμικού BabyWare στα 9,6 Kbaud.
    Μενού προγραμματισμού για κύριο κωδικό, κωδικό εγκαταστάτη και κωδικό τεχνικού συντήρησης.
    Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί: 3 για το κεντρικό σταθμό, 5 για προσωπική κλήση και 1 για αναφορά pager.
    Αυτόματη ρύθμιση θερινής / χειμερινής ώρας.
    Μνήμη 256 συμβάντων.
    Χωράει σε μεταλλικά κουτιά με διαστάσεις (cm): 20 x 25.5 x 7.6 και 28 x 28 x 7.6.

 


 

SP5500
Κέντρο 5 ζωνών επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες

Λειτουργία StayD mode.
    Επέκταση μέσω Bus 4 καλωδίων.
    5 ζώνες ή 10 με διπλασιασμό, επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες.
    2 PGM επάνω στην πλακέτα.SP5500
    Υποστηρίζει έως και 16 PGM.
    2 υποσυστήματα (Partition).
    32 κωδικοί χρήστη.
    1.1A switching τροφοδοτικό.
    Υποστηρίζει τις συσκευές PCS200 και PCS300, το IP module, τον τηλεφωνητή VDMP3.
    Επιτόπου αναβάθμιση προγράμματος μέσω του 307USB και του λογισμικού Winload στα 9,6 Kbaud.
    Μενού προγραμματισμού για κύριο κωδικό, κωδικό εγκαταστάτη και κωδικό τεχνικού συντήρησης.
    Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί: 3 για το κεντρικό σταθμό, 5 για προσωπική κλήση και 1 για αναφορά pager.
    Αυτόματη ρύθμιση θερινής / χειμερινής ώρας.
    Μνήμη 256 συμβάντων.
    Χωράει σε μεταλλικά κουτιά με διαστάσεις (cm): 20 x 25.5 x 7.6 και 28 x 28 x 7.6.

 


 

SP6000
Κέντρο 8 ζωνών επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες

Λειτουργία StayD mode.
    Επέκταση μέσω Bus 4 καλωδίων.
    8 ζώνες ή 16 με διπλασιασμό, επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες.
    2 PGM επάνω στην πλακέτα και 2 κατόπιν παραγγελίας.
    Υποστηρίζει έως και 16 PGM.
    1 ρελέ συναγερμούSP6000
    2 υποσυστήματα (Partition).
    32 κωδικοί χρήστη.
    1.5A switching τροφοδοτικό.
    Υποστηρίζει τις συσκευές PCS200 και PCS300, το IP module, τον τηλεφωνητή VDMP3.
    Επιτόπου αναβάθμιση προγράμματος μέσω του 307USB και του λογισμικού WinLoad στα 9,6 k baud.
    Μενού προγραμματισμού για κύριο κωδικό, κωδικό εγκαταστάτη και κωδικό τεχνικού συντήρησης.
    Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί: 3 για το κεντρικό σταθμό, 5 για προσωπική κλήση και 1 για αναφορά pager.
    Αυτόματη ρύθμιση θερινής / χειμερινής ώρας.
    Μνήμη 256 συμβάντων.
    Χωράει σε μεταλλικά κουτιά με διαστάσεις (cm): 20 x 25.5 x 7.6 και 28 x 28 x 7.6.

 


 

SP7000
Κέντρο 16 ζωνών επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες

Λειτουργία StayD mode.
    Επέκταση μέσω Bus 4 καλωδίων.
    16 ζώνες ή 32 με διπλασιασμό, επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες.
    4 PGM επάνω στην πλακέτα.
    Υποστηρίζει έως και 16 PGM.SP7000
    1 ρελέ συναγερμού.
    2 υποσυστήματα (Partition).
    32 κωδικοί χρήστη.
    1.5A switching τροφοδοτικό.
    Υποστηρίζει τις συσκευές PCS200 και PCS300, το IP module, τον τηλεφωνητή VDMP3.
    Επιτόπου αναβάθμιση προγράμματος μέσω του 307USB και του λογισμικού WinLoad στα 9,6 Kbaud.
    Μενού προγραμματισμού για κύριο κωδικό, κωδικό εγκαταστάτη και κωδικό τεχνικού συντήρησης.
    Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί: 3 για το κεντρικό σταθμό, 5 για προσωπική κλήση και 1 για αναφορά pager.
    Αυτόματη ρύθμιση θερινής / χειμερινής ώρας.
    Μνήμη 256 συμβάντων.
    Χωράει σε μεταλλικά κουτιά με διαστάσεις (cm): 20 x 25.5 x 7.6 και 28 x 28 x 7.6.

 


 

EVOHD 

Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα 192 ζωνών

Γρηγορότερος κωδικοποιητής σε τηλεφωνικές γραμμές VOIP στα 1200 baud
    Προσαρμοστική φόρτιση μπαταρίας – μέχρι 1.5A
    Τροφοδοτικό
        2.5A switchingEVOHD
        2A διαθέσιμα για σύνδεση περιφερειακών συσκευών και ανιχνευτών (απαιτείται μετασχηματιστής 75VA)
    Ψηφιακό bus
        Παρέχει συνεχόμενη τροφοδοσία, αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πίνακα και περιφερειακών
        Ευέλικτη και αποδοτική χρήση των ζωνών
        Ενοποίηση του πίνακα EVOHD με άλλα συστήματα χωρίς επιπρόσθετα καλώδια και την χρήση PGM
        4 απλά PGMs στον πίνακα (2-4)
        1 PGM ρελέ στον πίνακα με επαφή 5Α
        Το PGM1 του πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ζώνη πυρανιχνευτών 2 καλωδίων
    EN50131 System Grade 3, Enviromental Class II

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρία MXcom  ειδικεύεται σε εγκαταστάσεις & εμπορία συστημάτων ασφάλειας που κατασκευάζονται από τις κορυφαίες εταιρίες της Ευρώπης & της Αμερικής.
Οι τοποθετήσεις των συστημάτων πραγματοποιούνται από τεχνικούς με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτόν & με επίσημη άδεiα από την Ελληνική Αστυνομία.
Ο στόχος μας είναι κάθε πελάτης, τόσο ο ιδιώτης όσο και ο επαγγελματίας, να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής στον χώρο που ζει ή εργάζεται. Περισσότερα...

Newsletter

Υποστήριξη εξ αποστάσεως

Search